Avís Legal

Avís Legal   http://www.retojedi.org/

L’accés a i la navegació per aquest lloc web impliquen l’acceptació expressa i íntegra de totes i cadascuna de les presents condicions generals, incloses la Política de privacitat i de Cookies, relatives a les finalitats dels tractaments de les dades que se’ns facilitin. Li recomanem que les llegeixi atentament. Excepte indicació expressa en contra, l’accés a la informació mostrada en les pàgines del portal, és totalment gratuïta.

En aquest document Termes i Condicions trobarà informació sobre:

 1. Identificació Legal
 2. Condicions Generals d’Ús
 3. Obligacions Generals de l’Usuari
 4. Política de Retorn, Devolució, Cancel·lació, Edat mínima i Període de Lliurament
 5. Declaració de Privacitat que cobreix l’ús de dades dels clients
 6. El seu consentiment a aquesta Política de Privacitat
 7. Pagament a través de Targetes de Crèdit
 8. Condicions de participació de l’usuari en diferents seccions i eines: Blogs i Comentaris
 9. Propietat Intel·lectual i industrial
 10. Enllaços
 11. Responsabilitat
 12. Jurisdicció

1.- IDENTIFICACIÓ LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular de  http://www.retojedi.org/

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRIA

 • Calle Maldonado, 1A, Planta 3
 • 28006 Madrid (Espanya)
 • CIF: G-82409020
 • Inscrita al Registre de Fundacions del Ministeri de l’Interior amb el núm 28/1.127

 FUNDACIÓN ALBOAN

 • Calle Padre Lojendio, 2. 2ª
 • 48008 – Bilbao (Espanya)
 • CIF. G-48811376
 • Contacte per a la modificació de dades: info@alboan.org
 •  Per a qualsevol dubte o consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del Tel.: 91.5902672, o per correu electrònic: rgpd@entreculturas.org.

L’accés a http://www.retojedi.org/  suposa l’acceptació expressa de l’Usuari de les presents condicions, que podran ser modificades o substituïdes per la Fundación Entreculturas Fe y Alegría o Fundación Alboan en qualsevol moment i sense avís previ.

2.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS

 • Els següents Termes i Condicions generals regulen l’ús de i l’accés al portal Web http://www.retojedi.org/ son:, la finalitat de les quals és ser una porta d’entrada que ofereixi als usuaris informació, serveis i continguts via Web.
 • Tot usuari amb accés a aquesta web, haurà d’acceptar les presents Condicions Generals, entenent-se la utilització de la web com una acceptació d’aquestes.
 • Igualment, aquelles pàgines titularitat de tercers a les quals es pot accedir a través d’enllaços i que presenten altres condicions generals, hauran de ser igualment acceptades.
 • L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, notícies, blogs, que estan accessibles en https://www.retojedi.org/ , amb subjecció a la Llei i a les presents Condicions generals d’ús, respectant en tot moment als altres usuaris d’aquesta.
 • En cas d’incompliment total o parcial de les presents condicions, la Fundación Entreculturas Fe y Alegría i Fundación Alboan es reserven el dret a denegar l’accés a http://www.retojedi.org/  sense necessitat de previ avís a l’usuari.
 • La Fundación Entreculturas Fe y Alegría i Fundación Alboan adoptaran totes les mesures al seu abast per impedir qualsevol tipus de conducta contrària a les Lleis espanyoles i cooperarà amb les autoritats competents en la identificació dels subjectes responsables de les accions que puguin suposar violació de les lleis aplicables al present lloc Web.

3.- OBLIGACIONS GENERALS DE L’USUARI

 • L’usuari, en acceptar les presents Condicions generals d’ús, s’obliga expressament a:
 • No realitzar cap acció destinada a perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de manera temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedeixi la seva normal utilització.No introduir ni realitzar continguts injuriosos o calumniosos, tant d’altres usuaris com de tercers aliens a la Fundación Entreculturas Fe y Alegría i Fundación Alboan.
 • No utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest lloc Web amb fins il·lícits i expressament prohibits en les presents Condicions generals d’ús, i que resultin contraris als drets i interessos de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría i Fundación Alboan, dels seus usuaris i/o de tercers.
 • L’usuari respondrà de tots els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que la Fundación Entreculturas Fe y Alegría i Fundación Alboan o qualsevol tercer pugui sofrir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut d’aquest “Avís legal” o de la llei en relació amb l’accés i/o utilització de la pàgina http://www.retojedi.org/ 

4.- POLÍTICA DE RETORN, DEVOLUCIÓ, CANCEL·LACIÓ, EDAT MÍNIMA I PERÍODE DE LLIURAMENT.

 • Quan realitzi un pagament a Entreculturas i Alboan, tindrà dret a un període de cancel·lació de set (7) dies (un «Període de Reflexió). Entreculturas i Alboan es reserven el dret de rebutjar una sol·licitud de reemborsament si consideren raonablement (i) que vostè explota injustament aquesta política de reemborsament, per exemple, si realitza repetides sol·licituds de reemborsament dels mateixos Serveis, (ii) si vostè no compleix amb aquestes Condicions o (iii) si Entreculturas o Alboan sospiten raonablement que vostè està utilitzant els nostres Serveis o el nostre Programari de manera fraudulenta.
 • L’edat mínima de compra en el nostre lloc web és de 18 anys.

5.- DECLARACIÓ DE PRIVACITAT QUE COBREIX L’ÚS DE DADES DELS CLIENTS

 • Entreculturas i Alboan informen a l’usuari que el tractament de totes les dades de caràcter personal dutes a terme en el desenvolupament de la seva activitat ha tingut en compte el què disposa la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades, de manera que les dades recaptades són pertinents, adequades i no excessives per a les finalitats que es pretenen; en particular, Entreculturas i Alboan no comuniquen dades a tercers excepte consentiment exprés o obligació legal, ni emmagatzemen dades financeres una vegada que els pagaments han estat processats.
 • Si desitja obtenir més informació sobre els tractaments de les dades duts a terme per Entreculturas o Alboan, pot consultar la nostra política de privacitat.

6.- EL SEU CONSENTIMENT A AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Mitjançant l’ús dels nostres llocs web, vostè manifesta que està d’acord amb els termes de la nostra Política de Privacitat actual, tal i com s’ha publicat aquí. Si vostè no està d’acord amb algun dels termes d’aquesta política, li preguem que no proporcioni cap Informació Personal en aquest lloc web, que pot incloure l’ús de «cookies» en el seu navegador i, en aquest cas, vostè optaria per no permetre l’ús de cookies en el seu navegador.

7.- PAGAMENT A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT

 • Entreculturas i Alboan es fan responsables de les transaccions que es facin en el lloc web. Acceptem pagaments amb targetes de crèdit/dèbit Visa i Mastercard.
 • La Fundación Entreculturas Fe y Alegría i Fundación Alboan donen gran importància a la seguretat de tota la informació i a les dades de caràcter personal que tractem. Malhauradament, la transmissió d’informació a través d’Internet no és completament segura; per això, fem esforços i destinem recursos a millorar cada dia la nostra pàgina i a que les funcionalitats que es posen a la seva disposició siguin més segures. La funcionalitat https s’ha implementat en els formularis de socis i donacions, amb la finalitat de protegir les dades economicofinanceres amb eines de xifratge SSL.

8.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ DE L’USUARI EN DIFERENTS SECCIONS I EINES D’ESCOLA REFUGI (BLOGS I COMENTARIS)

 • L’usuari pot participar activament en determinades seccions i eines posades a la seva disposició per part de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría i Fundación Alboan en http://www.retojedi.org/ , com ara la inserció de comentaris en blogs i notícies.
 • Per a la participació en els Blogs, l’usuari haurà d’identificar-se, comprometent-se al fet que qualsevol informació o opinió que introdueixi sigui conforme a la Llei, la moral i l’ordre públic, abstenint-se de realitzar comentaris que siguin contraris a les normes d’etiqueta d’Internet.
 • La Fundación Entreculturas Fe y Alegría i Fundación Alboan, a través dels seus administradors, es reserven el dret d’editar o eliminar qualsevol missatge, o d’impedir l’accés als Blogs a l’usuari que incompleixi les normes d’utilització d’aquestes eines sense necessitat de previ avís. Aquesta no publicació no podrà ser considerada en cap moment ni per cap motiu una limitació del dret fonamental a la llibertat d’expressió de l’usuari.
 • A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari dels Blogs de http://www.retojedi.org/ , es compromet expressament a:
 • No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets i les llibertats fonamentals dels individus; i, en general, contravinguin els principis de legalitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana i protecció de menors.
 • No introduir ni utilitzar els Blogs per a fer greuges, insults, provocacions, desqualificacions personals o introduir continguts amb un llenguatge impropi o inadequat, siguin dirigits dits continguts a un participant o no. Així mateix, tampoc podran realitzar-se denúncies ni acusacions de cap mena.
 • No introduir o difondre publicitat ni ofertes comercials i/o promocionals de terceres empreses alienes a Fundación Entreculturas Fe y Alegría i Fundación Alboan. Igualment, els usuaris dels Blogs no estan autoritzats a introduir cadenes de missatges, felicitacions o missatges que no tinguin cap tipus de relació amb el contingut del Blog/Notícia.
 • No introduir o difondre virus o programari nociu susceptible de provocar danys en els sistemes informàtics.
 • No introduir continguts protegits (entre altres, imatges, sons, fotografies, vídeos, textos, documents) pels drets d’autor i de la propietat industrial (entre altres; marques, noms comercials, distintius gràfics) sense comptar amb l’autorització expressa dels seus respectius propietaris o titulars dels drets.
 • L’usuari reconeix i accepta que qualsevol comentari i/o opinió que manifesti i sigui publicat, serà de la seva responsabilitat exclusiva a tots els efectes. En aquest sentit, l’usuari serà directament responsable dels danys i perjudicis causats a tercers derivats de la utilització del Blog, així com dels danys i perjudicis causats per la manca de legalitat, veracitat, exactitud, moralitat i de tota la informació i opinions que proporcioni o que faci accessible a altres usuaris i/o visitants de  http://www.retojedi.org/.

9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 • El lloc web http://www.retojedi.org/ , les pàgines que comprèn i la informació o elements en elles continguts (incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, entre altres), així com logotips, marques o altres signes distintius, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals la Fundación Entreculturas Fe y Alegría o Fundación Alboan són titulars o ostenten autorització per a la seva explotació per part dels legítims titulars.
 • L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de manera diligent i correcta, d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic.
 • La Fundación Entreculturas Fe y Alegría i Fundación Alboan autoritzen a l’usuari a visualitzar la informació continguda en aquest lloc web, així com a efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament a l’ús personal o per a finalitats prèviament autoritzades per la Fundación Entreculturas Fe y Alegría o Fundación Alboan.
 • L’usuari no està autoritzat per a procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en aquesta Web en qualsevol forma i qualsevol que sigui la seva finalitat.

10.- ENLLAÇOS

 • Les connexions i enllaços a llocs o pàgines Web de tercers s’han establert únicament com una utilitat per a l’usuari. La Fundación Entreculturas Fe y Alegría i Fundación Alboan no són, en cap cas, responsables de les mateixes o del seu contingut.
 • La Fundación Entreculturas Fe y Alegría i Fundación Alboan no assumeixen cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix o qualsevol altre esment de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació o relació alguna entre la Fundación Entreculturas Fe y Alegría i Fundación Alboan i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.
 • Per tal de realitzar enllaços amb la pàgina Web  http://www.retojedi.org/ serà necessària l’autorització expressa i per escrit de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría i Fundación Alboan.

11.- RESPONSABILITAT

 • La Fundación Entreculturas Fe y Alegría i Fundación Alboan no garanteixen l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal  http://www.retojedi.org/ que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d’aquells que siguin produïts per l’existència de virus informàtics en Internet.
 • La Fundación Entreculturas Fe y Alegría i Fundación Alboan no assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per:
 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría o Fundación Alboan.
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altres.
 • Ús indegut o inadequat de la pàgina web  http://www.retojedi.org/
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

12.- JURISDICCIÓ

En cas de controvèrsia o conflicte que pugui derivar-se de la interpretació o compliment del present Avís Legal, aquestes seran resoltes davant dels Tribunals i Jutjats de Madrid, Espanya.

Si alguna clàusula o apartat de les presents Condicions generals, que no sigui de naturalesa essencial per a la seva existència, és declarada nul·la o inaplicable, la validesa de les clàusules restants no es veurà afectada.  http://www.retojedi.org/